فلیپ باکس-ساختگی

[vc_row css=”.vc_custom_1544684080490{margin-top: -200px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 50px !important;}” el_class=”top-absolute-section mob-mar-0″][vc_column css=”.vc_custom_1544685894595{padding-right: 0px !important;}” offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12″][factrie_vc_feature_box extra_class="title-weight-400" title="گواهی شده" title_head="h6" title_text_trans="uppercase" text_align="center" icon_size="60" icon_inner_space="1" icon_type="simplelineicons" icon_simplelineicons="icon-badge" icon_variation="theme-color" btn_text="ادامه مطلب" btn_url="#" btn_type="bordered" sc_spacing="35px 5px 40px" title_color="#778799" feature_layout="1" css=".vc_custom_1548914182951{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 70px !important;padding-right: 15% !important;padding-bottom: 70px !important;padding-left: 15% !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #e5e8ed !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e5e8ed !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e5e8ed !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e5e8ed !important;border-bottom-style: solid !important;}" fbox_items="{``Enabled``:{``icon``:``Icon``,``title``:``Title``,``content``:``Content``,``btn``:``Button``},``disabled``:{``image``:``Image``,``video``:``Video``}}" font_color="#000000"]

ما جوان مهندسین با استعداد گواهینامه هستیم

[/factrie_vc_feature_box][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1544685900623{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12″][factrie_vc_feature_box extra_class="title-weight-400" title="تکنولوژی" title_head="h6" title_text_trans="uppercase" text_align="center" icon_size="60" icon_inner_space="1" icon_type="simplelineicons" icon_simplelineicons="icon-wrench" icon_variation="theme-color" btn_text="ادامه مطلب" btn_url="#" sc_spacing="35px 5px 40px" title_color="#ffffff" feature_layout="1" css=".vc_custom_1548915014165{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 70px !important;padding-right: 15% !important;padding-bottom: 70px !important;padding-left: 15% !important;background-image: url(http://demo.zozothemes.com/factrie/wp-content/uploads/sites/25/2018/12/feature_bg.jpg?id=4629) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-left-color: #17233d !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #17233d !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #17233d !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #17233d !important;border-bottom-style: solid !important;}" fbox_items="{``Enabled``:{``icon``:``Icon``,``title``:``Title``,``content``:``Content``,``btn``:``Button``},``disabled``:{``image``:``Image``,``video``:``Video``}}" font_color="#ffffff"]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_feature_box][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1544685907519{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12″][factrie_vc_feature_box extra_class="title-weight-400" title="تحویل" title_head="h6" title_text_trans="uppercase" text_align="center" icon_size="60" icon_inner_space="1" icon_type="simplelineicons" icon_simplelineicons="icon-energy" icon_variation="theme-color" btn_text="ادامه مطلب" btn_url="#" btn_type="bordered" sc_spacing="35px 5px 40px" title_color="#778799" feature_layout="1" css=".vc_custom_1548914134578{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 70px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 70px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #e5e8ed !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e5e8ed !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e5e8ed !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e5e8ed !important;border-bottom-style: solid !important;}" fbox_items="{``Enabled``:{``icon``:``Icon``,``title``:``Title``,``content``:``Content``,``btn``:``Button``},``disabled``:{``image``:``Image``,``video``:``Video``}}" font_color="#000000"]

ما پروژه های کیفیت خود را به شما تحویل می دهیم

[/factrie_vc_feature_box][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” el_class=”sc-custom-btm” css=”.vc_custom_1544446651191{padding-bottom: 120px !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1544448105098{padding-top: 208px !important;padding-bottom: 208px !important;background-image: url(http://demo.zozothemes.com/factrie/wp-content/uploads/sites/25/2018/12/bg-31.png?id=4563) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}” offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-4″][factrie_vc_modal_popup text_align="center" trigger_type="image" trigger_img="3558"][vc_column_text][videoframenon url="https://www.youtube.com/embed/1hLBCOlptq8" height="260" width="460" params="" allowfullscreen=""][/vc_column_text][/factrie_vc_modal_popup][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-1 vc_col-md-1 vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-7 vc_col-md-7″][factrie_vc_section_title title_margin="0px 0px 20px 0px" title_head="h2" title="چرا باید ما را انتخاب کنبد ؟" sub_title="ما چه کسانی هستیم" sub_title_pos="top" sub_title_color="#ff5e14"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_section_title][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][factrie_vc_list_item text_align="left" list_items="%5B%7B%22icon_type%22%3A%22simplelineicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-circle-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-check%22%2C%22icon_variation%22%3A%22theme-color%22%2C%22icon_color%22%3A%22%230d3ca0%22%2C%22list_title%22%3A%22%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22simplelineicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-circle-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-check%22%2C%22icon_variation%22%3A%22theme-color%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22list_title%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%A2%D9%86%DB%8C%22%7D%5D"][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][factrie_vc_list_item text_align="left" list_items="%5B%7B%22icon_type%22%3A%22simplelineicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-circle-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-check%22%2C%22icon_variation%22%3A%22theme-color%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22list_title%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22simplelineicons%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check-circle-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-check%22%2C%22icon_variation%22%3A%22theme-color%22%2C%22list_title%22%3A%22%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%22%7D%5D"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1544609017443{margin-top: 24px !important;margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-right: 10% !important;padding-bottom: 35px !important;padding-left: 10% !important;background: #ff5e14 url(http://demo.zozothemes.com/factrie/wp-content/uploads/sites/25/2018/12/experience-bg.png?id=4654) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;border-radius: 15px !important;}”][vc_column_inner width=”1/3″][factrie_vc_counter count_val="586" count_suffix_val="+" text_align="center" sc_spacing="10px 0px" value_font_color="#ffffff" counter_layout="3" counter_items="{``Enabled``:{``count``:``Count Value``,``content``:``Content``},``disabled``:{``image``:``Image``,``title``:``Title``,``icon``:``Icon``}}" font_color="#ffffff"]پروژه های راه اندازی شد[/factrie_vc_counter][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][factrie_vc_counter count_val="116" count_suffix_val="+" text_align="center" sc_spacing="10px 0px" counter_layout="3" counter_items="{``Enabled``:{``count``:``Count Value``,``content``:``Content``},``disabled``:{``image``:``Image``,``icon``:``Icon``,``title``:``Title``}}" value_font_color="#ffffff" font_color="#ffffff"]دفاتر ما[/factrie_vc_counter][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][factrie_vc_counter count_val="482" count_suffix_val="+" text_align="center" sc_spacing="10px 0px" value_font_color="#ffffff" counter_layout="3" counter_items="{``Enabled``:{``count``:``Count Value``,``content``:``Content``},``disabled``:{``image``:``Image``,``icon``:``Icon``,``title``:``Title``}}" font_color="#ffffff"]مشتریان راضی[/factrie_vc_counter][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1544674504016{padding-bottom: 0px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_class=”bg-fixed”][vc_column offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-6″ el_class=”margin-bottom-0″][factrie_vc_section_title title_head="h2" title="ماموریت و هدف" sub_title="ما چه کسانی هستیم ؟" sub_title_pos="top" sub_title_color="#ff5e14"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_section_title][factrie_vc_content_carousel slide_item="1" slide_item_tab="1" slide_dots="on" slide_margin="30"][factrie_vc_feature_box title="راه حل های نوآورانه" title_head="h3" text_align="left" layout="list" icon_size="30" icon_inner_space="1" icon_type="simplelineicons" icon_simplelineicons="icon-bulb" icon_variation="theme-color" feature_layout="1" css=".vc_custom_1548914464736{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 35px !important;background-color: #0d3ca0 !important;border-radius: 10px !important;}" title_color="#ffffff" font_color="#ffffff"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_feature_box][factrie_vc_feature_box title="در زمان خدمات" title_head="h3" text_align="left" layout="list" icon_size="30" icon_inner_space="1" icon_type="simplelineicons" icon_simplelineicons="icon-hourglass" icon_variation="theme-color" feature_layout="1" css=".vc_custom_1548914483562{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 35px !important;background-color: #0d3ca0 !important;border-radius: 10px !important;}" title_color="#ffffff" font_color="#ffffff"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_feature_box][factrie_vc_feature_box title="بهترین پشتیبانی" title_head="h4" text_align="left" layout="list" icon_size="30" icon_inner_space="1" icon_type="simplelineicons" icon_simplelineicons="icon-briefcase" icon_variation="theme-color" feature_layout="1" css=".vc_custom_1548914501117{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 35px !important;background-color: #0d3ca0 !important;border-radius: 10px !important;}" title_color="#ffffff" font_color="#ffffff"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_feature_box][/factrie_vc_content_carousel][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1544445407762{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-6″ el_class=”margin-bottom-0″][vc_single_image image=”4645″ img_size=”500×676″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1544687431301{margin-bottom: 0px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” row_overlay=”custom” css=”.vc_custom_1544519244908{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;background-image: url(http://demo.zozothemes.com/factrie/wp-content/uploads/sites/25/2018/12/inspiring-bg-2.jpg?id=4638) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” row_overlay_color=”rgba(6,21,56,0.7)”][vc_column css=”.vc_custom_1544685937392{padding-top: 135px !important;padding-bottom: 135px !important;}” offset=”vc_col-lg-7 vc_col-md-12″][factrie_vc_testimonial excerpt_length="20" more_text="ادامه مطلب" variation="dark" text_align="left" slide_opt="on" slide_item="1" slide_item_tab="1" slide_margin="30" testimonial_layout="3" testimonial_items="{``Enabled``:{``excerpt``:``Excerpt``,``info``:``Client Info``},``disabled``:{``more``:``Read More``,``name``:``Name``,``designation``:``Designation``,``rate``:``Star Rating``,``thumb``:``Image``}}"][/vc_column][vc_column el_class=”pl-lg-5″ offset=”vc_col-lg-5 vc_col-md-12″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”.vc_custom_1544682908300{padding-top: 120px !important;padding-right: 10% !important;padding-bottom: 120px !important;padding-left: 10% !important;background-color: #f7f7f7 !important;}”][factrie_vc_section_title title_head="h2" title="ویژگی های عالی" sub_title="موتور ما" sub_title_pos="top" sub_title_color="#ff5e14"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_section_title][factrie_vc_feature_box extra_class="title-weight-400" title="آخرین تکنولوژی" title_head="h3" layout="list" list_head="img" icon_size="60" icon_inner_space="1" icon_type="simplelineicons" icon_simplelineicons="icon-badge" icon_variation="theme-color" fbox_image="4695" btn_type="bordered" sc_spacing="10px" title_color="#000000" feature_layout="1" css=".vc_custom_1548914709681{margin-bottom: 40px !important;}" font_color="#000000"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_feature_box][factrie_vc_feature_box extra_class="title-weight-400" title="تیم کاری موثر" title_head="h3" layout="list" list_head="img" icon_size="60" icon_inner_space="1" icon_type="simplelineicons" icon_simplelineicons="icon-badge" icon_variation="theme-color" fbox_image="4694" btn_type="bordered" sc_spacing="10px" title_color="#000000" feature_layout="1" font_color="#000000" css=".vc_custom_1548914693154{margin-bottom: 0px !important;}"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_feature_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1544692604757{padding-bottom: 100px !important;}”][vc_column][factrie_vc_section_title title_head="h2" title="خدمات ما" text_align="center" title_trans="capitalize" sub_title="آثار ما" sub_title_pos="top" sub_title_color="#ff5e14"][/factrie_vc_section_title][vc_row_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12″][factrie_vc_flip_box text_align="center" front_padding="95" back_padding="100" flip_style="imghvr-flip-diag-1" title="پردازش کشاورزی" title_head="h3" icon_type="fontawesome" fbox_image="4303" img_style="rounded" sc_spacing="35px 0" sc_sspacing="10px" fbox_primary_items="{``Enabled``:{``image``:``Image``,``title``:``Title``},``disabled``:{``icon``:``Icon``,``content``:``Content``}}" fbox_secondary_items="{``Enabled``:{``title``:``Title``,``content``:``Content``},``disabled``:{``icon``:``Icon``,``image``:``Image``}}" font_color="#ffffff" back_bg="rgba(6,21,56,0.7)" css=".vc_custom_1548914802824{border-top-width: 5px !important;background-image: url(http://demo.zozothemes.com/factrie/wp-content/uploads/sites/25/revslider/home-2/slide-2.jpg?id=3851) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-top-color: #ff5e14 !important;border-top-style: solid !important;}" font_hcolor="#ffffff" front_bg="rgba(0,0,0,0.7)"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_flip_box][factrie_vc_flip_box text_align="center" front_padding="95" back_padding="100" flip_style="imghvr-flip-diag-1" title="نفت و گاز" title_head="h3" icon_type="fontawesome" fbox_image="4310" img_style="rounded" sc_spacing="35px 0" sc_sspacing="10px" fbox_primary_items="{``Enabled``:{``image``:``Image``,``title``:``Title``},``disabled``:{``icon``:``Icon``,``content``:``Content``}}" fbox_secondary_items="{``Enabled``:{``title``:``Title``,``content``:``Content``},``disabled``:{``icon``:``Icon``,``image``:``Image``}}" font_color="#ffffff" back_bg="rgba(6,21,56,0.8)" css=".vc_custom_1548914817560{border-top-width: 5px !important;background-image: url(http://demo.zozothemes.com/factrie/wp-content/uploads/sites/25/2017/08/blog_5.jpg?id=3605) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-top-color: #ff5e14 !important;border-top-style: solid !important;}" font_hcolor="#ffffff" front_bg="rgba(0,0,0,0.7)"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_flip_box][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12″][factrie_vc_flip_box text_align="center" front_padding="95" back_padding="100" flip_style="imghvr-flip-diag-1" title="مهندسی مکانیک" title_head="h3" icon_type="fontawesome" fbox_image="4304" img_style="rounded" sc_spacing="35px 0" sc_sspacing="10px" fbox_primary_items="{``Enabled``:{``image``:``Image``,``title``:``Title``},``disabled``:{``icon``:``Icon``,``content``:``Content``}}" fbox_secondary_items="{``Enabled``:{``title``:``Title``,``content``:``Content``},``disabled``:{``icon``:``Icon``,``image``:``Image``}}" font_color="#ffffff" back_bg="rgba(6,21,56,0.7)" css=".vc_custom_1548914767361{border-top-width: 5px !important;background-image: url(http://demo.zozothemes.com/factrie/wp-content/uploads/sites/25/revslider/home-2/slide-3.jpg?id=3853) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-top-color: #ff5e14 !important;border-top-style: solid !important;}" font_hcolor="#ffffff" front_bg="rgba(0,0,0,0.7)"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_flip_box][factrie_vc_flip_box text_align="center" front_padding="95" back_padding="100" flip_style="imghvr-flip-diag-1" title="مهندسی مواد" title_head="h3" icon_type="fontawesome" fbox_image="4309" img_style="rounded" sc_spacing="35px 0" sc_sspacing="10px" fbox_primary_items="{``Enabled``:{``image``:``Image``,``title``:``Title``},``disabled``:{``icon``:``Icon``,``content``:``Content``}}" fbox_secondary_items="{``Enabled``:{``title``:``Title``,``content``:``Content``},``disabled``:{``icon``:``Icon``,``image``:``Image``}}" font_color="#ffffff" back_bg="rgba(6,21,56,0.8)" css=".vc_custom_1548914781060{border-top-width: 5px !important;background-image: url(http://demo.zozothemes.com/factrie/wp-content/uploads/sites/25/2017/11/material-1170x694-1.jpg?id=3780) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-top-color: #ff5e14 !important;border-top-style: solid !important;}" font_hcolor="#ffffff" front_bg="rgba(0,0,0,0.7)"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_flip_box][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12″][factrie_vc_flip_box text_align="center" front_padding="95" back_padding="100" flip_style="imghvr-flip-diag-1" title="تحقیقات شیمیایی" title_head="h3" icon_type="fontawesome" fbox_image="4305" img_style="rounded" sc_spacing="35px 0" sc_sspacing="10px" fbox_primary_items="{``Enabled``:{``image``:``Image``,``title``:``Title``},``disabled``:{``icon``:``Icon``,``content``:``Content``}}" fbox_secondary_items="{``Enabled``:{``title``:``Title``,``content``:``Content``},``disabled``:{``icon``:``Icon``,``image``:``Image``}}" font_color="#ffffff" back_bg="rgba(6,21,56,0.8)" css=".vc_custom_1548915109002{border-top-width: 5px !important;background-image: url(http://demo.zozothemes.com/factrie/wp-content/uploads/sites/25/2017/07/blog_6.jpg?id=3607) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-top-color: #ff5e14 !important;border-top-style: solid !important;}" font_hcolor="#ffffff" front_bg="rgba(0,0,0,0.7)"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_flip_box][factrie_vc_flip_box text_align="center" front_padding="95" back_padding="100" flip_style="imghvr-flip-diag-1" title="قدرت و انرژی" title_head="h3" icon_type="fontawesome" fbox_image="4308" img_style="rounded" sc_spacing="35px 0" sc_sspacing="10px" fbox_primary_items="{``Enabled``:{``image``:``Image``,``title``:``Title``},``disabled``:{``icon``:``Icon``,``content``:``Content``}}" fbox_secondary_items="{``Enabled``:{``title``:``Title``,``content``:``Content``},``disabled``:{``icon``:``Icon``,``image``:``Image``}}" font_color="#ffffff" back_bg="rgba(6,21,56,0.85)" css=".vc_custom_1548914753724{border-top-width: 5px !important;background-image: url(http://demo.zozothemes.com/factrie/wp-content/uploads/sites/25/2018/10/bg-6.jpg?id=3739) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-top-color: #ff5e14 !important;border-top-style: solid !important;}" font_hcolor="#ffffff" front_bg="rgba(0,0,0,0.7)"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_flip_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” row_overlay=”custom” css=”.vc_custom_1544704155243{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-image: url(http://demo.zozothemes.com/factrie/wp-content/uploads/sites/25/2018/12/9-stylish-vector-world-map-vector-1.jpg?id=4818) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;}” row_overlay_color=”rgba(255,94,20,0.95)”][vc_column][factrie_vc_image_grid grid_cols="3" image_grid_images="3546,3547,3548,3549,3550" slide_opt="on" slide_item="5" slide_item_tab="3" slide_item_mobile="2" slide_item_autoplay="on" slide_item_loop="on" slide_margin="30" image_grid_layout="1"][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1544443644492{background-color: #f5f5fa !important;}”][vc_column][factrie_vc_section_title title_head="h2" title="پروژه های ما" text_align="center" title_trans="capitalize" sub_title="آثار ما" sub_title_pos="top" sub_title_color="#ff5e14"][/factrie_vc_section_title][factrie_vc_portfolio post_per_page="6" excerpt_length="13" include_cats="mechanical, oil-gas, power-energy" filter_align="center" grid_cols="3" grid_gutter="40" image_event="single" filter_opt="on" zoom_icon_opt="on" portfolio_overlay_opt="enable" overlay_text_align="center" image_size="custom" custom_image_size="768x575" portfolio_layout="1" filter_layout="2" portfolio_items="{``Enabled``:{},``disabled``:{``excerpt``:``Excerpt``,``icons``:``Icons``,``category``:``Category``,``title``:``Title``}}" overlay_portfolio_items="{``Enabled``:{``title``:``Title``,``category``:``Category``},``disabled``:{``excerpt``:``Excerpt``,``icons``:``Icons``}}" font_color="#000000" link_color="#000000" link_hcolor="#0d3ca0"][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” row_typo=”white” el_class=”bg-fixed” css=”.vc_custom_1542000020507{padding-top: 45px !important;padding-bottom: 75px !important;background-image: url(http://demo.zozothemes.com/factrie/wp-content/uploads/sites/25/2018/11/bg-10.jpg?id=3964) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][factrie_vc_icons icon_size="50" icon_type="fontawesome" icon_fontawesome="fa fa-phone" icon_variation="theme-color" icon_layout="1"][factrie_vc_section_title title_margin="0px 0px 40px 0px" title_head="h3" title="هر گونه مسائل مرتبط با صنعت یا تعمیر و نگهداری ما خوشحال هستیم که به شما کمک کنیم" text_align="center" sc_spacing="0px" font_color="#ffffff" title_color="#ffffff"]

هم اکنون با ما تماس بگبربد : (+12) 3456 7890 994

[/factrie_vc_section_title][factrie_vc_button btn_txt="تماس با ما" btn_url="http://demo.zozothemes.com/factrie/contact-us/" btn_alignment="center" btn_icon="enable" icon_type="fontawesome" icon_fontawesome="fa fa-phone" btn_bg_trans="t" btn_hbg_trans="theme-color-hbg" btn_border="enable" border_size="1" border_trans="c" border_htrans="c" font_color="#ff5e14" font_hcolor="#ffffff" border_color="#ff5e14" border_hcolor="#ff5e14"][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row”][vc_column css=”.vc_custom_1542891312753{padding-top: 0px !important;}”][factrie_vc_section_title title_head="h2" title="آخرین از وبلاگ" sub_title="اخبار ما" sub_title_pos="top" title_suffix_color="#ff5e14" sub_title_color="#ff5e14"][/factrie_vc_section_title][vc_row_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-8 vc_col-md-12″][factrie_vc_blog post_per_page="5" excerpt_length="10" blog_layout="3" blog_cols="6" image_size="custom" custom_image_size="800x649" slide_opt="on" slide_item_autoplay="on" slide_margin="30" sc_spacing="30px 8px 15px" top_meta="{``Enabled``:{``date``:``Date``,``category``:``Category``},``disabled``:{``more``:``Read More``,``comment``:``Comment``,``author``:``Author``}}" bottom_meta="{``Enabled``:{``more``:``Read More``},``disabled``:{``category``:``Category``,``author``:``Author``,``date``:``Date``,``comment``:``Comment``}}" blog_items="{``Enabled``:{``thumb``:``Feature Image``,``title``:``Title``,``top-meta``:``Top Meta``,``excerpt``:``Excerpt``,``bottom-meta``:``Bottom Meta``},``disabled``:{``category``:``Category``,``author``:``Author``}}"][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12″][factrie_vc_feature_box extra_class="title-weight-400" title="آیا به کمک نیاز دارید ؟" title_text_trans="uppercase" title_line="on" text_align="center" icon_size="60" icon_inner_space="1" icon_type="simplelineicons" icon_simplelineicons="icon-energy" icon_variation="theme-color" btn_text="بیشتر بخوانید" btn_url="#" sc_spacing="0px 30px" title_color="#ffffff" feature_layout="1" css=".vc_custom_1548914955152{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 95px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 95px !important;padding-left: 50px !important;background: #0d3ca0 url(http://demo.zozothemes.com/factrie/wp-content/uploads/sites/25/2018/11/slides-7.jpg?id=4371) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-left-color: #d9d9d9 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #d9d9d9 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #d9d9d9 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #d9d9d9 !important;border-bottom-style: solid !important;}" fbox_items="{``Enabled``:{``title``:``Title``,``content``:``Content``,``btn``:``Button``},``disabled``:{``image``:``Image``,``video``:``Video``,``icon``:``Icon``}}" font_color="#ffffff"]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_feature_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]