تاریخچه شرکت

[vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-4″][vc_single_image image=”3689″ img_size=”full”][factrie_vc_section_title title_margin="0px 0px 35px 0px" title_head="h3" title="هدف" text_align="right" sep_type="border"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_section_title][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-8 vc_col-md-8″][vc_row_inner content_placement=”middle”][vc_column_inner width=”7/12″][factrie_vc_section_title title_margin="0px 0px 35px 0px" title_head="h3" title="تاریخچه" text_align="right" sep_type="border"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_section_title][factrie_vc_button btn_txt="دیدنم پروژه های بیشتر" btn_url="https://abtinsteel.ir/gutter-3-column/" btn_type="link" btn_alignment="start" btn_icon="enable" icon_type="fontawesome" icon_fontawesome="" btn_icon_pos="right" btn_bg_trans="t" btn_hbg_trans="t" font_color="#ff5e14" font_hcolor="#000000"][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”5/12″][vc_single_image image=”3703″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540971273206{padding-top: 0px !important;}”][vc_column offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-12″][factrie_vc_section_title title_margin="0px 0px 35px 0px" title_head="h3" title="ارزش های" text_align="right" sep_type="border" sc_spacing="20px"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_section_title][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][factrie_vc_counter extra_class="image-blur-transform" title="سال های تجربه" count_val="38" text_align="left" counter_image="3696" sc_spacing="20px 0px 0px" counter_layout="4" counter_items="{``Enabled``:{``image``:``Image``,``count``:``Count Value``,``title``:``Title``},``disabled``:{``content``:``Content``,``icon``:``Icon``}}"][/factrie_vc_counter][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][factrie_vc_counter extra_class="image-blur-transform" title="پروژه کامل شده" count_val="3856" text_align="left" counter_image="3698" sc_spacing="20px 0px 0px" counter_layout="4" counter_items="{``Enabled``:{``image``:``Image``,``count``:``Count Value``,``title``:``Title``},``disabled``:{``content``:``Content``,``icon``:``Icon``}}"][/factrie_vc_counter][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][factrie_vc_counter extra_class="image-blur-transform" title="رضایت مشتریان" count_val="4865" text_align="left" counter_image="3699" sc_spacing="20px 0px 0px" counter_layout="4" counter_items="{``Enabled``:{``image``:``Image``,``count``:``Count Value``,``title``:``Title``},``disabled``:{``content``:``Content``,``icon``:``Icon``}}"][/factrie_vc_counter][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-12″][vc_single_image image=”3701″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row rtl_reverse=”yes” css=”.vc_custom_1606367496091{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column width=”1/12″ offset=”vc_col-lg-1 vc_col-md-1″][/vc_column][vc_column width=”5/6″ offset=”vc_col-lg-10 vc_col-md-10″][factrie_vc_timeline timeline_layout="left" timeline_settings="%5B%7B%22timeline_pos%22%3A%22opp%22%2C%22timeline_title%22%3A%22%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%86%22%2C%22separator_shape%22%3A%22sq%22%2C%22separator_type%22%3A%22img%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-circle-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-trophy%22%2C%22separator_image%22%3A%223233%22%2C%22separator_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22separator_title%22%3A%221982%22%2C%22tl_content%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%2C%22tl_content_p%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22timeline_pos%22%3A%22opp%22%2C%22timeline_title%22%3A%22%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%22%2C%22separator_shape%22%3A%22sq%22%2C%22separator_type%22%3A%22img%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-circle-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-trophy%22%2C%22separator_image%22%3A%223233%22%2C%22separator_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22separator_title%22%3A%221995%22%2C%22tl_content%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%2C%22tl_content_p%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22timeline_pos%22%3A%22opp%22%2C%22timeline_title%22%3A%22%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22separator_shape%22%3A%22sq%22%2C%22separator_type%22%3A%22img%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-circle-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-trophy%22%2C%22separator_image%22%3A%223233%22%2C%22separator_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22separator_title%22%3A%222010%22%2C%22tl_content%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%2C%22tl_content_p%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22timeline_pos%22%3A%22opp%22%2C%22timeline_title%22%3A%22%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%205%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%22%2C%22separator_shape%22%3A%22sq%22%2C%22separator_type%22%3A%22img%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-circle-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-trophy%22%2C%22separator_image%22%3A%223233%22%2C%22separator_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22separator_title%22%3A%222015%22%2C%22tl_content%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%2C%22tl_content_p%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22timeline_pos%22%3A%22opp%22%2C%22timeline_title%22%3A%22%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%22%2C%22separator_shape%22%3A%22sq%22%2C%22separator_type%22%3A%22img%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-circle-o%22%2C%22icon_simplelineicons%22%3A%22icon-trophy%22%2C%22separator_image%22%3A%223233%22%2C%22separator_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22separator_title%22%3A%222018%22%2C%22tl_content%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%2C%22tl_content_p%22%3A%22off%22%7D%5D" testimonial_style="1" timeline_style="3"][/vc_column][vc_column width=”1/12″ offset=”vc_col-lg-1 vc_col-md-1″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” row_typo=”white” css=”.vc_custom_1543036316775{background-image: url(http://demo.zozothemes.com/factrie/wp-content/uploads/sites/25/2018/11/bg-13n.jpg?id=4287) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”.vc_custom_1545031162707{padding-top: 40px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 12px !important;padding-left: 40px !important;background-color: #0d3ca0 !important;}”][factrie_vc_section_title title_head="h2" title="نیاز به پشتیبانی ما؟" sc_spacing="15px 0px" font_color="#ffffff" title_color="#ffffff"]از اینجا با ما در تماس باشید

[/factrie_vc_section_title][factrie_vc_contact_form extra_class="entry-light" contact_form="2280" contact_style="classic" font_color="#ffffff"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”2703″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][factrie_vc_section_title title_head="h3" title="ما گواهینامه صنعتی هستیم" text_align="left" title_trans="capitalize" sep_type="border"]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/factrie_vc_section_title][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540980750134{padding-top: 0px !important;}”][vc_column][factrie_vc_image_grid grid_cols="3" image_grid_images="3672,3676,3675,3674,3673" slide_opt="on" slide_item="5" slide_item_tab="3" slide_item_mobile="2" slide_item_autoplay="on" slide_item_loop="on" slide_margin="30" image_grid_layout="1"][/vc_column][/vc_row]